Intern och extern kommunikation – Inlämningsuppgift 3

Digital bildbehandling

Uppgift 2 består i att förbättra nedanstående bild som är tänkt att publiceras som en produktbild i en katalog.

28102012-Andrea part 2-2

Nedanstående bild har jag ökat till 300 dpi så att den blir bra i tryck. Jag har också beskurit bilden 2 gånger, för att kvinnan i bilden skall synas bättre. Mitt utgångsläge är att produktbilden avser hennes poncho.

Jag har också ökat skärpan i bilden för att den skall bli tydligare samt att jag har ökat mättnaden i färgen, men samtidigt har jag minskat på mellantonerna för att få bilden ljusare.

Eftersom denna bild nu publiceras på webben, så får RGB-läget vara kvar, men för att sedan skicka produktbilden till tryckeriet så måste den konverteras till CMYK.

28102012-Andrea part 2-2 Astar_Produktbild

Jag gjorde ytterligare en variant på originalbilden, för att det är så roligt 🙂
Denna gång lekte jag lite mera med olika effekter. Jag markerade gräset på båda sidorna och ökade mättnaden i färgen för att få det grönare.
Mitt utgångsläge var att skapa ett pussel!

28102012-Andrea part 2-2 Pussel

Annonser